"Изменения в програмата за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия"

Регулации

"Изменения в програмата за компенсиране на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия"

Програма за компенсиране на бизнеса, която предвижда всички небитови крайни потребители да получат компенсация в размер на 110 лв. за всеки мегаватчас използвана електроенергия, беше изменена с цел по-лесното ѝ прилагане и ефективната защита на всички небитови потребители на електроенергия от свободния пазар.

Изменията на Министерския съвет от 06.11.2021 г. дават възможност на министъра на енергетиката да определя в типовия договор, сключен с доставчиците, различни дати за предоставяне на заявления, за получаване на необходимата информация от фонд „Сигурност на електроенергийната система“.  Промяната се налага поради факта, че различните доставчици имат различни условия и срокове за предоставяне на фактурите на своите клиенти. В допълнение, министерският съвет възложи на министъра да сключи такива договори с търговците на електрическа енергия, доставчиците от последна инстанция, производителите, които продават директно на крайни небитови клиенти и оператора на организирания борсов пазар на електроенергия.

Мярката за компенсиране на бизнеса ще действа в период от месеците октомври и ноември, като първите компенсации ще бъдат получени от потребителите заедно с октомврийските им сметки за електроенергия, които са дължими през месец ноември.

В решението на Министерския съвет е регламентирано, че плащанията по договорите ще се извършат след получаване на становище от Европейската комисия.

„Ел Бонус“ ЕООД високо цени времето и развитието на бизнесите, които ни се доверяват, и поемаме ангажимента след потвърждаването на мярката от ЕК да я приложим към всички текущи и потенциални клиенти.