Общи принципи за разпределяне на небалансите на „ЕЛ БОНУС” ЕООД
Регулации

Общи принципи за разпределяне на небалансите на „ЕЛ БОНУС” ЕООД

При осъществяване на дейността си Ви напомняме за прилагането на Общите принципи за разпределяне на небалансите в стандартната балансираща група и комбинираната балансираща група.

Статия на д-р инж. Радослав Иванов пред Renewables Now.
Съвети

Статия на д-р инж. Радослав Иванов пред Renewables Now.

Енергийната ефективност е неразделна характеристика на жизнената среда и производството, която показва степента на целесъобразно използване на енергията и енергийните ресурси.

80% компенсации за цени на електроенергията над 200 лв/MWh ще получи бизнесът за м. Май и Юни
Регулации

80% компенсации за цени на електроенергията над 200 лв/MWh ще получи бизнесът за м. Май и Юни

Правителството, работодателите и синдикатите се споразумяха за размера на компенсациите заради високите енергийни цени.

България вече е напълно интегрирана към европейския пазар на електроенергия „Ден напред“ чрез границата с Румъния
Регулации

България вече е напълно интегрирана към европейския пазар на електроенергия „Ден напред“ чрез границата с Румъния

Чрез включването на българо-румънската граница регионът на Югоизточна Европа (ЮИЕ) вече е напълно интегриран към пазар „Ден напред“ в рамките на Европейския съюз.

Намаляване на цените за фирми, закупуващи електроенергия на свободния пазар
Съвети

Намаляване на цените за фирми, закупуващи електроенергия на свободния пазар

От 1 ноември повече от 250 000 малки и средни предприятия, които купуват електрическа енергия на свободния пазар, ще заплащат намалени цени.

Стартиране на проекта за обединение на пазар „Ден напред“ между България и Румъния
Регулации

Стартиране на проекта за обединение на пазар „Ден напред“ между България и Румъния

След успешното приключване на всички тестове стартът на проекта за обединение на пазар „Ден напред“ между България и Румъния се потвърждава за 27 октомври 2021.

Наръчник за инвестиции във възобновяеми източници за Централна Източна и Югоизточна Европа
Съвети

Наръчник за инвестиции във възобновяеми източници за Централна Източна и Югоизточна Европа

Създаден от PONTES the CEE laywers, в партньорство с Karanovic & Partners и Enervis

Небитовите клиенти са задължени да изберат своя доставчик на свободния пазар на електрическа енергия. 
Регулации

Небитовите клиенти са задължени да изберат своя доставчик на свободния пазар на електрическа енергия. 

От 1 юли 2021 г. небитовите клиенти, присъединени към електроразпределителна мрежа на ниско напрежение, са задължени да изберат своя доставчик на свободния пазар на електрическа енергия. 

Либерализация на българския енергиен пазар: процесът в прогрес
Регулации

Либерализация на българския енергиен пазар: процесът в прогрес

В своята статия "Либерализация на българския енергиен пазар: процесът в прогрес", адв. Добрина Павлова, дава информативен и кратък анализ на тази сложна тема.