picture
Поддръжка на електропреносната мрежа, разпределителни табла и енергийни операции (енергийни графици и търговия на енергия).
Инж. Жегов е нашият експерт в енергийни операции, графици и работа с клиенти

Mагистърска степен по Електроенергетика и електрообзавеждане, от Техническия университет в София.

Георги е ключова фигура в отдела за балансиране, търговия, прогнозиране и анализи на компанията. Основните му сфери на компетентност в Ел Бонус са:

 • Енергийни операции в България и чужбина;
 • Енергийни графици;
 • Участие на енергийни борси;
 • Участие в търгове за преносни капацитети (CBCs);
 • Търговия в рамките на деня (IBEX, ComTrader), и др.

Дългогодишният му опит в областта на енергетиката, му е помогнал да усъвършенства дефицитни качества като аналитично мислене, бързо вземане на решения в критични ситуации, работа в стрес и следене на много променливи фактори едновременно:

Специалист енергийни операции в АКСПО България (2019 – 2021), където отговорностите му включват: 

 • Енергийни операции в 19 държави (TR, GR, BG, RO, RS, MK, AL, XK, ME, BiH, HR, HU, CZ, SK, SL, BE, NL, PL, UK);
 • Енергийни графици;
 • Участие на енергийни борси;
 • Участие в търгове за преносни капацитети (CBCs);
 • Следене на всички системи за критична информация;
 • Ежедневна комуникация с Електроенергийните системни оператори във връзка с потвърждаване на вътрешни и външни клиенти;
 • Ежедневна комуникация с вътрешни и външни клиенти;
 • Търговия в рамките на деня (IBEX, ComTrader);

Специалист "Енергийни графици" в ЧЕЗ Трейд България (2017-2019), където отговорностите му включват:

 • Енергийни графици;
 • Участие на енергийната борса (IBEX);
 • Участие в търгове за преносни капацитети (CBCs);
 • Следене на всички системи за критична информация;
 • Комуникация с Електроенергийният системен оператор ЕСО ЕАД;
 • Ежедневна комуникация с вътрешни клиенти относно получаването на тяхната прогноза за номинации Ден напред и дългосрочните;
 • Търговия в рамките на деня (IBEX Интрадей платформа).

Специалист „Енергийни операции и работа с клиенти» в ЕНЕКОД (2016 – 2017), където отговорностите му включват:

 • Енергийни операции на българският пазар;
 • Енергийни графици;
 • Участие на енергийната борса (IBEX);
 • Комуникация с Електроенергийният системен оператор ЕСО ЕАД;
 • Ежедневна комуникация с клиенти;
 • Офериране на потенциални клиенти;
 • Подготовка на оферти за доставка на електрическа енергия.

Техник електрически машини и апарати, НН в ЧЕЗ Разпределение България (2015 – 2016), където отговорностите му включват:

 • Идентифициране на проблеми;
 • Подмяна на електромери;
 • Монтиране на токови и напреженови измервателни трансформатори;
 • Работа в лаборатория за изпитване на лични предпазни средства (тестване на фазови сензори за високо напрежение, тестери за напрежение, защитни диелектрични ръкавици и обувки за средно и ниско напрежение и изготвяне на документация);
 • Профилактики на подстанции и електрически мрежи;
 • Изпълнение на заявки и оплаквания от клиенти.

Опитът на Георги се допълва от множество обучения по работа със специализиран софтуер: 

 • EMIS;
 • EDIS;
 • Xenergie;
 • Microsoft Office;
 • AutoCAD;
 • SolidWorks.

Владее английски език.