За компанията

picture

Дружеството притежава лиценз, издаден от Комисията за енергийно и водно регулиране за Търговия с електрическа енергия с включени права и задължения за стандартна и комбинирана балансираща група.

На базата на опит, който екипът на компанията притежава, „Ел Бонус“ успя да изгради една от най-големите стандартни балансиращи групи, състояща се само от производители на електроенергия от конвенционални и възобновяеми източници. В собствената ни стандартна балансираща група, компанията има производствени мощности от близо 250 MW, която е част от най-голямата балансираща група в България, с обща мощност от близо 3000 MW.

„Ел Бонус“ е сред лидерите в търговията на електрическа енергия от възобновяеми източници. Компанията има изцяло „зелен“ профил, който се основава най-вече на производство на енергия от вятър и слънце.


В топ 5 на търговците на енергия от ВЕИ

„Ел Бонус“ е семейна компания, развиваща своята дейност в сектора на енергетиката от 2005 година, а от 2017 година нейният основен фокус е търговията с електрическа енергия.

picture
 • 17,3 % среден годишен ръст
 • 500 MW обем на портфолиото от клиенти
 • топ 10 от най-големите енергийни търговци в България
 • 27 фотоволтайчни централи
 • 11 водно електрически централи
 • 23 вятърни електроцентрали

Дружеството притежава лиценз, издаден от Комисията за енергийно и водно регулиране за Търговия с електрическа енергия с включени права и задължения за стандартна и комбинирана балансираща група.

Конкурентни предимства

Конкурентни предимства

Като един от водещите енергийни търговци в България, компанията има няколко основни предимства пред своите конкуренти в сектора.

picture
Дигитализация

Компанията е дигитализирала изцяло своята дейност и всички процеси свързани с търговията на електрическа енергия. В „Ел Бонус“ вярваме, че бъдещето на сектора е свързано с цялостна дигитализация, което да доведе до по-добър мониторинг и прецизност в полза на нашите клиенти.

picture
Сигурност

Водещо предимство пред редица търговци на електрическа енергия в България. „Ел Бонус“ е компания, която държи на своята репутация. За нас сигурността на доставките и спазване на поетите финансови ангажименти към нашите клиенти е ключово условие за успех.

picture
Достъпност

Екипът на компанията е съставен от професионалисти в сферата на енергетиката, които винаги са на разположение на своите клиенти – при въпроси, проблеми или необходимост от информация.

picture
Гъвкавост

„Ел Бонус“ е компания, която предоставя гъвкави решения на своите клиенти с цел да защити по възможно най-добрия начин техния интерес. Вярваме, че това създава дългосрочни партньорства, които заедно устояват на динамиката в сектора.

picture
Удобство

Като енергиен търговец, компанията се стреми всички процеси да се случват с минимална ангажираност на нашите клиенти. Ние сме модерна структура, която се стреми към това да бъде в услуга на своите клиенти.

picture
Комплекност

Като част от голям семеен холдинг, компанията има достъп до човешки и интелектуален потенциал в различни сфери, които може да бъдат в услуга на нашите клиенти – финанси, правни услуги, инвеститорски потенциал и технически контрол при реализацията и експлоатацията на проекти от възобновяеми източници.

„Ел Бонус“ е дружество с корпоративно социално отговорна политика, допринасящо за популяризиране на практиките на отговорния бизнес, които носят полза на обществото, бизнеса и страната, както и подпомагат социалното, икономическото, техническото и екологичното устойчиво развитие на страната чрез своето положително влияние.

Основата на нашия успех

Мениджмънт

За „Ел Бонус“ всичко се свежда до нашия екип, до хората, на които нашите клиенти се доверяват. Всеки един от нашите експерти има строго профилиран енергиен профил и дългогодишен опит в сектор „Енергетика“.

В резултат на големия органичен растеж на компанията, само през 2020 година сме увеличили екипа си двойно.

Част от тези, които ни се довериха

Партньорства и членства

 • filkab
 • hareon
 • metologica
 • gugushev
 • ateb
 • bulspace
 • cmg
 • meteoblue
 • Ibex
 • axpo
 • ataro klima